Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

PARK OG KIRKEGÅRD

Din partner for vanning av grønne områder

Park og gravlunder er brukt av mange. Uansett om det gjelder vanning av naturgress, træer eller blomster og planter, er vanning en viktig del for å skape en god opplevelse for de som bruker og beveger seg i området. Å skape en virkelig god opplevelse for besøkende kan være utfordrende hvis du vanner for hand eller bruker bærbare sprinkleranlegg. Man er ofte avhengig av at noen kan flytte eller overvåke dette. Med automatisk vanning ordner dette seg selv og du kan bruke ressursene dine på andre ting.

Golf - Miljø
Miljø og ressursforvaltning

Nye tider og nye utfordringer krever tiltak for mer effektiv bruk av ressursene våre. Snart kommer det krav om mer effektiv bruk av blant annet vann og strøm – er du rustet for det? Vær et skritt foran og start implementeringen av sensorer allerede i dag, for å møte morgendagens standard.

I løpet av dagen er ET-faktoren (EvapoTraspiration) høy og mye vann fordamper eller blåser bort. Vanning om natten gir en mye mer effektiv bruk av vannressursene våre ettersom en større andel av vannet når plantens røtter. En sterkere og mer spenstig plante vil naturligvis kreve mindre vann.

Alle våre anlegg kan programmeres og styres via app eller datamaskin. Det er også mulig å installere sensorer for å forbedre effektiviteten av vannforbruket ytterligere. Det er for eksempel en regnsensor for å automatisk unngå vanning når det kommer en viss nedbørsmengde, eller en strømningsmåler for å oppdage lekkasjer eller bedre måle og begrense vannmengden.

Park og gravlund – Fordelene med automatisk vanning:
 • Vann automatisk om natten eller tidlig morgen.
 • Lavere ET-faktor om natten.
 • Bruk vannressursene mer effektivt.
 • Regn ut hvor mye vann som forbrukes (mm/t).
 • Ikke overvann.
 • Opptil 50 % forsvinner hvis du vanner i løpet av dagen.
 • Tilsatte næringsstoffer vaskes ikke ut.
 • Bruk sensorer for automatisk å unngå vanning når det er en viss mengde nedbør.
 • Mulighet for å vanne hyppigere i tørre/varme perioder uten mer manuelt arbeid.
 • Bruk de ideelle ressursene på andre ting som kan utvikle andre deler av området.
Park - Toro automatisk vanningsanlegg
Park - Dryppvanning
Dryppvanning

Dryppvanning er en type mikrovanningssystem som har potensial til å spare vann og næringsstoffer ved å la vann dryppe sakte til røttene til planter, enten fra over jordoverflaten eller begravd under overflaten. Målet er å plassere vann direkte inn i rotsonen og minimere fordampning. Dryppvanningssystemer distribuerer vann gjennom et nettverk av ventiler, rør, slanger og emittere. Avhengig av hvor godt designet, installert, vedlikeholdt og drevet det er, kan et dryppvanningssystem være mer effektivt enn andre typer vanningssystemer, for eksempel manuell overflatevanning eller sprinklervanning.

Hvis du ikke vil at drypprøret skal være visuelt, er det mulig å bruke en spesiell type drypprør nedgravd under toppflaten. Subsurface Irrigation (underjordisk dryppvanning) bruker permanent eller midlertidig nedgravd dripperline eller drypptape plassert ved eller under plantens røtter.

Takvanning

For omfattende grønne tak er de alltid utstyrt med et dryppvanningsystem som direkte retter seg mot rotsonen. Det brukes alltid en spesiell dryppledning, der den er laget for å bevege seg helt til rotsonen – flere vanlige drypprør vil alltid tette seg når den brukes til slike operasjoner. Den riktige drypprør kommer også sammen med en kompensasjonsenhet bygget for å sikre at selv om taket heves, er hver av drypperne i stand til å tilby en tilsvarende mengde vann. Det kan også legges drypplinjer under jordoverflaten på rotnivå. Basert på påføring legges det drypplinjer langs taket i linjer som har 300mm til 400mm mellomrom. Når det gjelder Sedum-teppene, kan det være litt lenger mellom linjene. Med sedum er alltid de eneste kravene for å fukte den kapillære teppene, og ikke sedumene. På mindre tak kan det være nok med en linje over skråningen og også en annen halvveis ned.

Park - Takvanning
Park - Service og vedlikehold
Service og vedlikehold

Husk å ta vare  på anlegget ditt!

Med serviceavtale fra VVS Comfort sørger vi for å ta hand om vanningsanlegget og sikrer en go drift.

 • Tømming med trykkluft foren vintern.
 • Gjennomgang av alle spredere og ventiler.
 • Oppstart på våren.
 • Gjennomgang spredere og ventiler.
  • Kastelengde
  • Rotasjon
  • Lekasjer
 • Ødelagte deler byttes.
 • Automatik på rekommenderte intervaller.
 • Support hvis det er noe spørsmål.

NETTBUTIKK

KJØP PRODUKTENE DIREKTE PÅ NETTSIDEN